Hoşgeldiniz. 26 Temmuz 2016 Salı 20:15

TÜBİTAK 2209A Lisans Proje Bursu

19 Şubat 2012 Pazar 12:15

YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ: 2209 – A

2012  - DÖNEM 1:
ÜniversitelerimizinDoğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,  Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla(*)ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri, hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.
 
BAŞVURU KOŞULLARI, DESTEK SÜRESİ VE MİKTARLARI
 

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Proje yürütücüsü olmak,
 3. Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak,
 4. Lisans eğitiminin son sınıfında olmamak,
 5. Danışman bir hocanın rehberliğinde proje yapıyor olmak,
 6. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 7. Daha önceki proje başvurusu desteklendiyse, bu projeyi tamamlamış olmak,

 Bir danışmanın rehberlik ettiği projelerden sadece bir tanesi desteklenebilir.
 
Projeler en çok bir yıllık süre boyunca desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Destek süresinin başlangıcından itibaren ilk altı ay içinde projedeki gelişmeleri anlatan bir ara rapor, destek süresinin bitiminden önce sonuç raporu e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenir.
 
Takım projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz
 
2012 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 2.500.-TL’dir.  Proje destek miktarı avans olarak sadece " Proje Yürütücüsü " öğrenciye verilebilir. Başvuru formunda verilecek hesap numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Proje için çıkan destek miktarı TÜBİTAK adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım( şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) ve analiz bedeli gibi proje giderleri için kullanılabilir. Alet edevat, parça alımı dışındaki demirbaş alımı kesinlikle kabul edilmez. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.
 
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
 
 

 1. Proje önerisi (kaynak araştırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır),
 2. Çalışma planı (çalışma planı formu web sayfasında yer almaktadır),
 3. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,
 4. Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı,
 5. Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danışmanından, yoksa aynı konuda çalışan bir öğretim üyesinden alacağı bir referans mektubu,
 6. Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmişi,
 7. Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
 8. Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)

 
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tradresineyapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir.  Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.
 
BAŞVURU TARİHİ:
 
20 Şubat 2012 - 26 Mart 2012 (Seçilen projeler 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren desteklenmeye başlanacaktır.)
 
2012 – DÖNEM 2:
ÜniversitelerimizinDoğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,  Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla(*)ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören ve son sınıfa geçmiş lisans öğrencileri, bir sanayi/sektör kuruluşunun bir sorununu çözmeyi hedefleyen bir araştırma konusuna sahip bitirme tezi için hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.
 
BAŞVURU KOŞULLARI, DESTEK SÜRESİ VE MİKTARLARI
 

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Proje yürütücüsü olmak,
 3. Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak,
 4. Lisans eğitiminin son sınıfına geçmiş olmak,
 5. Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor olmak,
 6. Projesini bir sanayi/sektör kuruluşuna entegre olarak gerçekleştirecek olmak,
 7. Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 8. Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak,

 
Projeler en çok proje yürütücüsü öğrencinin mezun olacağı tarihe kadar desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Destek süresinin bitiminden önce sonuç raporu e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklenir.
 
Takım projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz
 
2012 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 4.000.-TL’dir.  Proje destek miktarı avans olarak sadece " Proje Yürütücüsü " öğrenciye verilebilir. Başvuru formunda verilecek hesap numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Proje için çıkan destek miktarı TÜBİTAK adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım( şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) ve analiz bedeli gibi proje giderleri için kullanılabilir. Alet edevat, parça alımı dışındaki demirbaş alımı kabul edilmez. Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.
 
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
 

 1. Proje önerisi (kaynak araştırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır),
 2. Çalışma planı (çalışma planı formu web sayfasında yer almaktadır),
 3. Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,
 4. Projenin gerçekleştirileceği sanayi/sektör kuruluşundan, projenin konusunun ilgili sanayi/sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu onaylayan ve kuruluşta laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazı,
 5. Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı,
 6. Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danışmanından, yoksa aynı konuda çalışan bir öğretim üyesinden alacağı bir referans mektubu,
 7. Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmişi,
 8. Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
 9. Varsa proje ortaklarının özgeçmiş ve onaylı not belgesi (transkript),
 10. Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)

 
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tradresineyapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir.  Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.
BAŞVURU TARİHİ:
 
1 Ekim 2012– 5 Kasım 2012
 
 

DESTEK VERİLME YÖNTEMİ

 
Projeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen uzman danışmanların veya panelistlerin görüşleri doğrultusunda ya da BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir ve başkanlık onayıyla kesinleşir.
 
YÜKÜMLÜLÜKLER
 
 

 1. Proje ekibi, destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu (sonuç raporu formatı web sayfasında yer almaktadır) e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemekle yükümlüdür. Öğrenciler, projelerini, desteklenmeye başladıktan sonra en geç bir yıl içinde (bu süre son sınıf öğrencileri için 2013 Haziran’ıdır) ve lisans öğrenimlerini bitirmeden tamamlamak zorundadır.
 2.  Alınan avansın, yapılan harcamalardan hemen sonra kapatılması zorunludur.
 3. Bu ilanda belirtilen kurallara aykırı başvuruda bulunup projesi desteklenenler, tespit edildiği takdirde verilen desteği yasal faizi ile geri ödemekle yükümlüdür.
 4. Desteklenen proje zamanında bitirilmediği takdirde, verilen destek BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Bu durumda "Proje Yürütücüsü" aldığı avansı TÜBİTAK Muhasebesi’ne geri ödemekle yükümlüdür.

 
 

 • Avans kapatma işleminde kullanılan avans mahsup fişi’ne TÜBİTAK adına alınmış (Atatürk Bulvarı 221 Kavaklıdere Ankara, Kavaklıdere Vergi Dairesi Hesap No: 1750003600) faturaların asıllarının eklenerek BİDEB'e iletilmesi gerekmektedir. Fiş kesinlikle kabul edilmemektedir. Avans kapatma işleminde gecikme olması durumunda, her ay için kanuni faiz oranında ceza uygulanır.
 • Yukarıda belirtilmeyen özel durumlarda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararları geçerlidir.Tüm Duyurular

25 Temmuz 2016 Pazartesi 18:51» LİSANSÜSTÜ SINAV YERLERİ
15 Temmuz 2016 Cuma 17:05» YAZ OKULU DERS PROGRAMI v4
14 Temmuz 2016 Perşembe 16:58» TEK DERS DUYURUSU
12 Temmuz 2016 Salı 09:17» Yaz Okulu Duyuru [ÖNEMLİ]
29 Haziran 2016 Çarşamba 14:20» Prof.Dr. Kürşad Ersoy'u tebrik ederiz.
29 Haziran 2016 Çarşamba 13:40» TEK DERS DUYURUSU
23 Haziran 2016 Perşembe 17:00» BAHAR MMU2 BÜTÜNLEME JÜRİ PROGRAMI
23 Haziran 2016 Perşembe 08:30» TOSD BÜTÜNLEME
09 Haziran 2016 Perşembe 16:43» BAHAR MMU-2 DERSİ FİNAL JÜRİ PROGRAMI
01 Haziran 2016 Çarşamba 17:43» MMU 1-2 PROJE TESLİMİ DUYURUSU
13 Mayıs 2016 Cuma 09:35» MEZUNİYET TÖRENİ DUYURUSU
11 Mayıs 2016 Çarşamba 15:52» 15-16 Bahar Final ve Büt Sınav Programı v2
10 Mayıs 2016 Salı 16:15» Termodinamik I Dersi Telafisi
03 Mayıs 2016 Salı 22:29» MEZUNİYET TÖRENİ DUYURUSU
03 Mayıs 2016 Salı 21:44» İmalat Teknolojileri Uygulama - MAYIS
03 Mayıs 2016 Salı 20:59» 16-17 Atatürk Yurdu Başvuruları Hk
02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:28» 2015-2016 Staj Başvuru Evrakları Hk
02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:24» 2015-2016 Bahar Mazeret Programı
29 Nisan 2016 Cuma 01:28» Algoritma ve Programlama Dersi Hk.
20 Nisan 2016 Çarşamba 16:54» Homologasyon Semineri
20 Nisan 2016 Çarşamba 10:13» MMO Enerji Verimliliği Paneli
19 Nisan 2016 Salı 14:32» Mühendis İş İlanı
13 Nisan 2016 Çarşamba 21:35» INNOPARK Stajyer İlanı
12 Nisan 2016 Salı 22:52» İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA ETKİNLİĞİ
11 Nisan 2016 Pazartesi 21:44» Yıldırım Yarışları
10 Nisan 2016 Pazar 20:57» Vefat - Prof.Dr.Botsali'nin Babası
05 Nisan 2016 Salı 15:43» Termodinamik-II Ara Sınav Hk
02 Nisan 2016 Cumartesi 15:59» 4.Sınıflar İçin İş İlanı
01 Nisan 2016 Cuma 10:19» Makine Teroisi 1 Quiz
28 Mart 2016 Pazartesi 11:21» CBU 23. Bilim ve Bahar Şenliği
28 Mart 2016 Pazartesi 09:22» Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri
25 Mart 2016 Cuma 11:41» SUMOPP 2016 - PROJE PAZARI
21 Mart 2016 Pazartesi 12:26» 15-16 Bahar Ara Sınav Programı
15 Mart 2016 Salı 12:35» 2015-2016 STAJ DUYURUSU
08 Mart 2016 Salı 22:48» Erasmus+ Bilgilendirme
02 Mart 2016 Çarşamba 17:29» Bilgisayar Destekli Teknik Resim Hakkında
01 Mart 2016 Salı 23:33» 15-16 Bahar Ders Programı 01.03.2016
26 Şubat 2016 Cuma 11:17» DERS KAYDI - ÖNEMLİ DUYURU
25 Şubat 2016 Perşembe 16:17» 2015-2016 BAHAR MMU 1 DAĞITIMI GÜNCEL
25 Şubat 2016 Perşembe 16:05» 2015-2016 BAHAR MMU 2 DAĞITIMI GÜNCEL
23 Şubat 2016 Salı 10:19» Yıldız Savaşları Robot Yarışması
22 Şubat 2016 Pazartesi 15:20» 4. SINIF TEKNİK SEÇMELİ HK
22 Şubat 2016 Pazartesi 14:39» Makine Mühendisi Talebi
20 Şubat 2016 Cumartesi 14:13» 15-16 Bahar Lisansüstü Ders Programı
19 Şubat 2016 Cuma 15:13» 15-16 BAHAR TEK DERS SINAVI
16 Şubat 2016 Salı 15:42» Türk Tesistat Müh.Der - Seminer Daveti
15 Şubat 2016 Pazartesi 16:31» Danışmanı Arş.Gör.S. Pıçak Olanların Dikkatine
11 Şubat 2016 Perşembe 16:39» Bilgisayar Destekli Teknik Resim - II Duyuru
08 Şubat 2016 Pazartesi 14:23» 4.SINIF DERS KAYDI HK - ÖNEMLİ
06 Şubat 2016 Cumartesi 14:16» DERS KAYDI HK - ÖNEMLİ DUYURU
05 Şubat 2016 Cuma 16:50» 2015-2016 BAHAR YY MMU PROJE KONULARI
01 Şubat 2016 Pazartesi 14:29» MMU 2 Projesi Bütünleme Jüri Programı
21 Ocak 2016 Perşembe 15:46» MMU 2 Projesi Final Jüri Programı
19 Ocak 2016 Salı 11:04» MMU 1-MMU 2 Proje Teslim Duyurusu
15 Ocak 2016 Cuma 13:48» BURS DUYURUSU
08 Ocak 2016 Cuma 16:43» Ayka Otomotiv İş İlanı
30 Aralık 2015 Çarşamba 11:38» Sayın Memiş Kütükçü Bölümümüz Ziyareti
28 Aralık 2015 Pazartesi 10:06» İmalat Mühendisliği Dersi Uygulama Saatleri
24 Aralık 2015 Perşembe 22:27» 15-16 Güz Genel Sınav ve Bütünleme Programı
16 Aralık 2015 Çarşamba 18:25» 2015-2016 Güz YY Mazeret Sınav Programı
14 Aralık 2015 Pazartesi 12:22» Soğutma Teknolojisi Dersi 2. Arasınav
23 Kasım 2015 Pazartesi 16:26» İmalat Mühendisliği Dersi Uygulama Saatleri
18 Kasım 2015 Çarşamba 12:37» İleri Yabancı Dil Dersi Vize Duyurusu
18 Kasım 2015 Çarşamba 10:47» MMU I ve II Seminer Programı
16 Kasım 2015 Pazartesi 17:19» İmalat Mühendisliği Dersi Sunum Tarihleri
11 Kasım 2015 Çarşamba 09:54» Staj Değerlendirme Adı Olmayan Öğrenciler
10 Kasım 2015 Salı 15:48» STAJ DEĞERLENDİRME DUYURUSU
05 Kasım 2015 Perşembe 19:09» 15-16 GÜZ ARA SINAV PROGRAMI
16 Ekim 2015 Cuma 10:06» YEMEK BURSU DUYURUSU
15 Ekim 2015 Perşembe 02:32» İmalat Mühendisliği Dersi Ödevi - Duyuru
14 Ekim 2015 Çarşamba 12:50» B.D. Teknik Resim - I Devam Hk.
13 Ekim 2015 Salı 15:08» Burs Duyurusu
13 Ekim 2015 Salı 13:58» Kütüphanede Kısmi Zamanlı İş
13 Ekim 2015 Salı 13:53» Öğrenci Asistanlık Başvurusu
05 Ekim 2015 Pazartesi 15:20» MMU 2 PROJE DAĞITIM LİSTESİ
05 Ekim 2015 Pazartesi 15:01» MMU 1 PROJE DAĞITIM LİSTESİ
02 Ekim 2015 Cuma 18:46» 4. Sınıf Seçmeli Dersleri Hk.
18 Eylül 2015 Cuma 16:27» MMU 2 PROJE DUYURUSU
18 Eylül 2015 Cuma 16:25» MMU 1 PROJE DUYURUSU
18 Eylül 2015 Cuma 00:05» 15-16 GÜZ LİSANS ÜSTÜ DERS PROGRAMI v2
16 Eylül 2015 Çarşamba 18:38» 15-16 GÜZ LİSANS DERS PROGRAMI
16 Eylül 2015 Çarşamba 16:01» YAZ TEK DERS SINAVI
15 Eylül 2015 Salı 19:01» Vehbi Koç Vakfı Bursu
09 Eylül 2015 Çarşamba 19:38» TEV Burs Duyuru
28 Ağustos 2015 Cuma 11:49» Yabancı Uyruklu Öğrenciler için e- ikamet
28 Ağustos 2015 Cuma 11:15» YAZ OKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
27 Ağustos 2015 Perşembe 15:50» Robot Yarışması ve Mimari Proje Yarışması
26 Ağustos 2015 Çarşamba 00:39» 2015-2016 Güncel Danışman Listeleri
12 Ağustos 2015 Çarşamba 16:10» Arş.Gör. Mevlüt Türköz'ü tebrik ederiz
15 Temmuz 2015 Çarşamba 16:17» Yaz Okulu Nedeniyle Staj Sigortaları İptali
01 Temmuz 2015 Çarşamba 22:44» YAZ OKULU DERS PROGRAMI [GÜNCEL]
29 Haziran 2015 Pazartesi 12:14» [GÜNCEL] YAZ OKULU DERSLERİ
29 Haziran 2015 Pazartesi 09:41» ÖNEMLİ DUYURU - YAZ OKULU v STAJ
18 Haziran 2015 Perşembe 16:17» 2014-2015 Bahar YY MMU2 Büt. Jüri Programı
11 Haziran 2015 Perşembe 17:08» Bahar YY Büt Programı V2
05 Haziran 2015 Cuma 14:18» Mezuniyet Töreni GÜNCEL
03 Haziran 2015 Çarşamba 18:52» 2014-2015 Bahar YY MMU2 Final Jüri Programı
01 Haziran 2015 Pazartesi 11:57» MMU PROJE TESLİMİ DUYURUSU
28 Mayıs 2015 Perşembe 22:42» Makine Mühendisi aranıyor
26 Mayıs 2015 Salı 18:52» KONFERANS DUYURUSU
22 Mayıs 2015 Cuma 08:53» MMU 1 ve MMU 2 Proje Yönergesi ve Formlar
14 Mayıs 2015 Perşembe 17:55» Mezuniyet Töreni Gruplar Hk.
14 Mayıs 2015 Perşembe 11:23» Makina ve Endüstri Mühendisleri Aranıyor
12 Mayıs 2015 Salı 22:07» Makina Mühendisi Aranıyor
08 Mayıs 2015 Cuma 13:18» Bir Miktar Para Bulunmuştur
06 Mayıs 2015 Çarşamba 11:46» 14-15 Bahar YY Mazeret Sınav Programı
01 Mayıs 2015 Cuma 16:42» Konyanın Devleri [Konferans]
28 Nisan 2015 Salı 09:06» Makina Mühendisleri Aranıyor
15 Nisan 2015 Çarşamba 15:42» Makiine Mühendisi Personel İlanı
07 Nisan 2015 Salı 21:28» Son Sınıf Öğrencisi İş İmkanı
06 Nisan 2015 Pazartesi 12:23» 14-15 Bahar YY Ara Sınav Programı V2
04 Nisan 2015 Cumartesi 15:27» Alternative Energy Sources Telafi
01 Nisan 2015 Çarşamba 11:04» MMO - Temel Hidrolik Eğitimi
26 Mart 2015 Perşembe 10:50» Erasmus + Öğrenci Hareketliliği Toplantısı
18 Mart 2015 Çarşamba 13:52» 2014-2015 Staj Duyurusu
18 Mart 2015 Çarşamba 13:24» Akkuyu NGS Sınav Duyurusu
17 Mart 2015 Salı 22:52» Makina Mühendisi Aranıyor
12 Mart 2015 Perşembe 02:34» 14-15 Bahar YY Ders Programları v5
10 Mart 2015 Salı 22:50» Dr.Yusuf Şahin'i tebrik ederiz.
05 Mart 2015 Perşembe 17:27» Ekleme Çıkarma ve YBS2 [GÜNCEL]
04 Mart 2015 Çarşamba 23:52» SUMOPP - 2. Öğrenci Proje Pazarı
27 Şubat 2015 Cuma 18:02» İngiltere'de Eğitim Günleri İstanbulda !
27 Şubat 2015 Cuma 17:56» Makine Elemanları Soru Çözümü (A Şubesi)
24 Şubat 2015 Salı 13:24» 14-15 Bahar YY Lisans Üstü Ders Programı
22 Şubat 2015 Pazar 19:58» 2014-2015 Bahar YY MMU1 MMU2 Proje Dağıtımı (GÜNCEL)
20 Şubat 2015 Cuma 11:02» Ders Kaydı İle İlgili Önemli Duyuru
16 Şubat 2015 Pazartesi 21:33» Staj Notları Duyurusu
13 Şubat 2015 Cuma 16:34» 14-15 Bahar YY Ders Programları v3
13 Şubat 2015 Cuma 11:14» Girişimcilik Saati
12 Şubat 2015 Perşembe 18:45» Ar-Ge Proje Pazarı Otomotiv Tasarım Yarışması
11 Şubat 2015 Çarşamba 09:19» Tek Ders Sınavı
09 Şubat 2015 Pazartesi 11:44» Bahar YY MMU1 ve MMU2 Proje Tercihleri
09 Şubat 2015 Pazartesi 10:41» Duyuru - Teknik Seçmeli Dersler
06 Şubat 2015 Cuma 09:15» Ansys Workbench Eğitimi
05 Şubat 2015 Perşembe 10:34» Çift Anadal Programı Duyurusu
28 Ocak 2015 Çarşamba 16:14» MMU2 Dersi Bütünleme Jüri Programı (GÜNCEL)
28 Ocak 2015 Çarşamba 16:09» Bahar Yarıyılı MMU1 ve MMU2 Proje Konuları
08 Ocak 2015 Perşembe 19:09» Makina Mühendisi Aranıyor
06 Ocak 2015 Salı 20:00» Ertelenen Sınavların Yapılacağı Tarihler
05 Ocak 2015 Pazartesi 18:20» MMU 1 ve 2 Güz yarıyılı proje teslimi
31 Aralık 2014 Çarşamba 13:21» 14-15 Güz YY Final/Büt Sınav Prog.[SON]
28 Aralık 2014 Pazar 20:10» Makina Mühendisi aranıyor
25 Aralık 2014 Perşembe 13:12» MMG ve Mesleki Etik Duyurusu (ACİL)
24 Aralık 2014 Çarşamba 18:16» Bilgisayar Destekli Müh Semineri AnsysFluent
24 Aralık 2014 Çarşamba 14:31» İmalat Müdendisliği Problem Çözümü
23 Aralık 2014 Salı 15:42» Yabancı Uyruklu Ögr. için Sertifika Sınavı
23 Aralık 2014 Salı 14:13» Energy Management Dersi Proje Dağılımı
19 Aralık 2014 Cuma 09:26» Konya Bilim Merkezine Gezi
11 Aralık 2014 Perşembe 19:09» 26.11.2014 'de Ertelenen Sınavlar Hk
27 Kasım 2014 Perşembe 19:15» Konferans - KSO Bşk Memiş Kütükcü
25 Kasım 2014 Salı 14:33» Termodinamik I Dersi Formül Kağıdı v1
24 Kasım 2014 Pazartesi 10:14» MMU Dersi Arasınav ve Revize Bilgi
21 Kasım 2014 Cuma 00:41» 14-15 Güz YY Ara Sınav Programı v2.1
19 Kasım 2014 Çarşamba 01:55» Yavuz Bülent Bakiler - Konferans
10 Kasım 2014 Pazartesi 20:09» Bilgisayar Dest. Müh. Tek. ve Uygulamaları
09 Kasım 2014 Pazar 10:06» SafaTarım Şirketinde Part Time İş imkanı
06 Kasım 2014 Perşembe 20:46» Saksonya Teknoloji Forumu
30 Ekim 2014 Perşembe 13:29» TEV Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu
29 Ekim 2014 Çarşamba 18:46» Sac Kalıp Tasarımı Dersi Quiz sınavı
16 Ekim 2014 Perşembe 17:02» Üretim ve Org. Staj Değerlendirme Komisyonları
16 Ekim 2014 Perşembe 10:06» Üniversite Burs Kontenjanı Başvurusu
15 Ekim 2014 Çarşamba 22:33» 2014-2015 Güz Yarıyılı Ders Programı v2.2
14 Ekim 2014 Salı 11:05» Seminer - Tez ve Makale Yazımında EndNote
13 Ekim 2014 Pazartesi 19:07» Konferans - MMO Konya Şube Bşk
10 Ekim 2014 Cuma 10:19» Dikey Geçiş Öğrencileri Ön Şart Uygulaması
09 Ekim 2014 Perşembe 18:33» MMG ve Etiğe Giriş Atölye Uygulaması
08 Ekim 2014 Çarşamba 15:11» Türk Eğitim Vakfı (TEV) Burs Duyurusu
04 Ekim 2014 Cumartesi 00:57» Vehbi Koç Vakfı Burs Duyurusu
01 Ekim 2014 Çarşamba 18:28» 2014-2015 Güz YY MMU I ve II Dağıtımı V4
01 Ekim 2014 Çarşamba 18:16» Ders Ekleme Bırakma İşlemleri Sonuçları
30 Eylül 2014 Salı 12:20» Makine Müh. Girş ve Etik Dersi Sınıf Değişikliği
29 Eylül 2014 Pazartesi 21:12» 2014-2015 Güz YY MMU I ve II Dağıtımı V3
29 Eylül 2014 Pazartesi 01:06» Ders Ekleme Çikarma Ek Günlü Duyuru
23 Eylül 2014 Salı 22:21» Arş.Gör. Emine Feyza Şükür 'ü tebrik ederiz
23 Eylül 2014 Salı 15:53» Ders Ekleme Bırakma İşlemleri 2014 Güz yy
23 Eylül 2014 Salı 15:44» Dr. Ali Ulusoy'un eşi vefat etmiştir.
22 Eylül 2014 Pazartesi 13:04» Kütüphane'de İş İmkanı ve Öğrenci Asist.
18 Eylül 2014 Perşembe 18:14» Lisansüstü Ders saatleri
17 Eylül 2014 Çarşamba 22:48» 07–10 Kodlu Öğrencilerin Önşart Revizesi
17 Eylül 2014 Çarşamba 22:20» Yaz Okulunda Ders Alan Öğrencilerin Dikkatine
09 Eylül 2014 Salı 22:58» Makine Mühendisi Kariyer İlanı
09 Eylül 2014 Salı 17:02» 2014-2015 Güz Makine Müh Uyg. I ve II
08 Eylül 2014 Pazartesi 12:23» Arif Türk hakkında
12 Ağustos 2014 Salı 10:47» 2014 Yaz Dönemi Staj Hk.
04 Ağustos 2014 Pazartesi 10:42» 13-14 Atölye Stajı Programı ve Grupları
07 Temmuz 2014 Pazartesi 19:22» Arş. Gör. Murat Koyunbakan'ı tebrik ederiz
07 Temmuz 2014 Pazartesi 19:18» Arş. Gör. M.Arif Şen'i tebrik ederiz
02 Temmuz 2014 Çarşamba 10:08» Yaz Okulu Muracaatı İçin Dilekçe Örnekleri
01 Temmuz 2014 Salı 12:28» TEK DERS SINAVI
19 Haziran 2014 Perşembe 15:09» MMU II Bütünleme Sınav Programı
19 Haziran 2014 Perşembe 08:56» MMU 2 Dersi Bütünleme Sınavı Hakkında
17 Haziran 2014 Salı 23:17» Makina Mühendisi talebi
12 Haziran 2014 Perşembe 23:27» Part Time Öğrenci İstihdamı
06 Haziran 2014 Cuma 23:59» Karma Eğitim Yüzde 30 Şartı Sağlama Formu
05 Haziran 2014 Perşembe 14:55» Mezuniyet Törenimiz İptal Edilmiştir
03 Haziran 2014 Salı 14:19» Mezuniyet Töreni Hakkında (Yeni)
29 Mayıs 2014 Perşembe 17:00» MMU II Final Sınav Programı
29 Mayıs 2014 Perşembe 10:30» Mezuniyet Törenine Katılacak Öğrencilere
23 Mayıs 2014 Cuma 08:00» MMU II Projelerinin Teslimi
23 Mayıs 2014 Cuma 00:02» Makina Mühendisi Aranıyor
20 Mayıs 2014 Salı 13:39» Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Kazananlar
20 Mayıs 2014 Salı 11:59» SUMOPP
16 Mayıs 2014 Cuma 14:59» Mezuniyet Törenine Katılacak Öğrencilere
15 Mayıs 2014 Perşembe 10:11» TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı
14 Mayıs 2014 Çarşamba 21:26» 13-14 Bahar Final ve Büt Sınav Programları
14 Mayıs 2014 Çarşamba 18:14» SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE DUYURU
09 Mayıs 2014 Cuma 18:56» Konya 2. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
06 Mayıs 2014 Salı 18:43» Mazaret Sınavı
02 Mayıs 2014 Cuma 19:22» Quiz (Kısa Sınav) Duyuruları
25 Nisan 2014 Cuma 15:09» Solimpex Firmasına Teknik Tezi
24 Nisan 2014 Perşembe 16:22» Talaşlı İmalat ve Kesici Takımlar Semineri
24 Nisan 2014 Perşembe 11:38» Mezuniyet Töreni ve Veda Günü etkinliği
22 Nisan 2014 Salı 16:11» Seminer:Mekanik Tesisatlarda Vanalar ve Yangın Söndürme Sist
09 Nisan 2014 Çarşamba 11:16» MMU II Arasınav Değerlendirmesi
09 Nisan 2014 Çarşamba 10:41» Teknogirişim Desteği Alan Enis Yıldız'ı tebrik ederiz
08 Nisan 2014 Salı 11:05» 2013 - 2014 Bahar Ara Sınav Programı
02 Nisan 2014 Çarşamba 13:45» DUYURU - STAK HK.
31 Mart 2014 Pazartesi 11:48» Malzeme Bilgisi 2 Ek Dersleri
18 Mart 2014 Salı 18:17» Quiz (Kısa Sınav) Duyuruları
18 Mart 2014 Salı 11:50» Makine Mühendisi Aranıyor
15 Mart 2014 Cumartesi 21:35» Etkili İletişim ve Diksiyon Semineri
12 Mart 2014 Çarşamba 10:36» Malzeme Bilgisi-2 Lab. Programı
06 Mart 2014 Perşembe 12:58» MMU I Güz yy. Projesini citletmeyen öğrenciler
27 Şubat 2014 Perşembe 18:29» Lisanüstü Ders Programı V4
26 Şubat 2014 Çarşamba 21:32» Ders Programı V3
26 Şubat 2014 Çarşamba 11:13» Makinİstanbul – Öğrenci Zirvesi
25 Şubat 2014 Salı 09:49» Müh. Deneysel Yöntemler Dersini Alacak Öğr.
24 Şubat 2014 Pazartesi 06:44» ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI
22 Şubat 2014 Cumartesi 08:30» ÖN ŞART UYGULAMALARI
21 Şubat 2014 Cuma 15:57» Isı Transferi Dersi Bahar yarıyılında açıldı
21 Şubat 2014 Cuma 15:26» Mühendislikte Deneysel Yöntemler Hakkında
20 Şubat 2014 Perşembe 11:02» TEBRİK: Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Prg.
20 Şubat 2014 Perşembe 08:09» %30 İngilizce Mezuniyet Şartı Açıklaması
19 Şubat 2014 Çarşamba 18:19» Bölüm Başkan Yardımcıları
19 Şubat 2014 Çarşamba 17:55» Ders Ekleme Bırakma İşlemleri
14 Şubat 2014 Cuma 21:02» Güz Yarıyılı Projeleri Teslim Formatı ve Proje Ciltlenmesi
14 Şubat 2014 Cuma 20:53» Computer Aided Technical Drawing Dersi açıldı
13 Şubat 2014 Perşembe 18:15» Isı Transferi/Heat Transfer Dersininin açılma talebi
12 Şubat 2014 Çarşamba 22:17» 2013 - 2014 Bahar Ders Programı v.2
12 Şubat 2014 Çarşamba 22:01» Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Ders Programı
11 Şubat 2014 Salı 16:21» 2013 - 2014 Güz Tek Ders Sınavı
07 Şubat 2014 Cuma 22:50» 2012-2013 yılı Staj Değerlendirme Sonuçları listesi
07 Şubat 2014 Cuma 17:05» MMU II Bahar Yarıyılı Projeleri Dağıtımı
06 Şubat 2014 Perşembe 19:00» Machine Elements I Dersi Bahar yarıyılında acıldı
01 Şubat 2014 Cumartesi 10:21» Makine Elemanları I dersinin Bahar yarıyılında açılma talebi
30 Ocak 2014 Perşembe 12:06» Güz Dönemi MMU II Dersi Bütünleme Sınav Listesi
16 Ocak 2014 Perşembe 18:34» MMU II 2013-2014 Bahar Yarıyılı Konuları
16 Ocak 2014 Perşembe 15:13» Güz Dönemi MMU II Dersi Final Sınav Listesi
15 Ocak 2014 Çarşamba 18:11» Makina Mühendisi iş ilanı
13 Ocak 2014 Pazartesi 17:06» MMU I Proje Teslimi (Güz yarıyılı Final ve Bütünleme)
13 Ocak 2014 Pazartesi 16:55» 2014 BAHAR YY MMU II PROJE TERCİHLERİ
13 Ocak 2014 Pazartesi 16:44» MMU II Proje Teslimi BÜTÜNLEME (Güz Yarıyılı)
04 Ocak 2014 Cumartesi 15:15» Final Sınavlarında başarılar dileriz
02 Ocak 2014 Perşembe 10:48» İmalat Mühendisliği Soru Çözümleri
30 Aralık 2013 Pazartesi 11:13» Makine Mühendisliğine Giriş Projeleri
29 Aralık 2013 Pazar 22:29» AKINSOFT elemanlar arıyor
28 Aralık 2013 Cumartesi 19:06» Mesleki Etik Dersi
28 Aralık 2013 Cumartesi 19:04» Makine Mühendisliğine Giriş ve Mesleki Etik Dersi
26 Aralık 2013 Perşembe 23:55» 13-14 Güz Final ve Bütünleme Sınav Programı
26 Aralık 2013 Perşembe 09:59» Tekders Sınavı 12 Şubat'ta
24 Aralık 2013 Salı 14:21» Sosyal İşkolikler
18 Aralık 2013 Çarşamba 18:59» Isı Transferi Dersi Duyurusu
17 Aralık 2013 Salı 09:46» Engelli Öğrenciler Yemeği
17 Aralık 2013 Salı 09:39» Geleceğin Türkiyesi Konferansı
16 Aralık 2013 Pazartesi 15:32» Mesleki Etik Dersi
16 Aralık 2013 Pazartesi 15:32» Makine Mühendisliğine Giriş ve M.Etik Dersi
11 Aralık 2013 Çarşamba 08:51» 2013 - 2014 Güz Mazeret Sınav Programı
09 Aralık 2013 Pazartesi 13:56» Sanayide Çalışmak İsteyen Öğrencilerimize
09 Aralık 2013 Pazartesi 13:53» Makina Mühendisleri Aranıyor
09 Aralık 2013 Pazartesi 13:52» Theory of Machines II Quiz #2
03 Aralık 2013 Salı 11:30» Mühendisler Aranıyor
03 Aralık 2013 Salı 11:28» Makina ve Endüstri Mühendisleri aranıyor
28 Kasım 2013 Perşembe 20:47» MMU I ve MMU II Vize Sunumları
23 Kasım 2013 Cumartesi 00:56» Öğrencilerimize Başarılar Dileriz
19 Kasım 2013 Salı 07:46» Selcuk Montana DDP Exam Schedule
18 Kasım 2013 Pazartesi 10:16» Makina/Endüstri Müh. ve Stajyer Adayları
14 Kasım 2013 Perşembe 12:25» Mevlana Kalite Günleri Zirve Programı
13 Kasım 2013 Çarşamba 23:59» 2013 - 2014 Güz Ara Sınav Programı
30 Ekim 2013 Çarşamba 15:40» Yemek Bursu
30 Ekim 2013 Çarşamba 13:35» Seyit Mehmet Demet'i tebrik ederiz
28 Ekim 2013 Pazartesi 16:45» Şehrimi Tanıyorum Projesi
25 Ekim 2013 Cuma 10:36» Erasmus Staj Başvuruları
25 Ekim 2013 Cuma 10:30» Mazeret Sınav Tarihleri
21 Ekim 2013 Pazartesi 12:20» Öğrenci Asistanlık Başvuruları
10 Ekim 2013 Perşembe 15:30» Kısmi-zamanlı öğrenci istihdamı
10 Ekim 2013 Perşembe 15:20» Mevlana Kalite Günleri
07 Ekim 2013 Pazartesi 20:22» Selcuk-Montana DDP Weekly Course Schedule
04 Ekim 2013 Cuma 09:32» Staj Değerlendirme Programı
04 Ekim 2013 Cuma 00:01» Ders Programı Rev 2.3 (04.10.2013)
01 Ekim 2013 Salı 16:00» Ders Ekleme Çıkarma Listeleri
30 Eylül 2013 Pazartesi 23:51» MMU II Proje Dağıtım Duyurusu
30 Eylül 2013 Pazartesi 23:48» MMU I Proje Dağıtımı (30.09.2013)
30 Eylül 2013 Pazartesi 21:13» Üretim ve Organizasyon Stajı Duyurusu
30 Eylül 2013 Pazartesi 20:50» Türk Dili Dersi Duyurusu
29 Eylül 2013 Pazar 22:12» Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı Duyurusu
27 Eylül 2013 Cuma 15:59» MK 4A Dersliğinde Unutulan Hesap Makinası
24 Eylül 2013 Salı 21:05» KYK Burs Duyuru (Burs Formu Eklendi)
23 Eylül 2013 Pazartesi 21:21» MMU I Proje Dağıtımı (Yeni)
23 Eylül 2013 Pazartesi 12:52» Makina Mühendisleri ve Teknikerleri Aranıyor
22 Eylül 2013 Pazar 23:51» MMU II PROJE DAĞITIM LİSTESİ
20 Eylül 2013 Cuma 23:16» Vehbi Koç Vakfı Bursu
20 Eylül 2013 Cuma 23:10» Teknik Olmayan Seçmeli Ders Programı
18 Eylül 2013 Çarşamba 22:28» TÜBİTAK Lisansüstü Burs Duyurusu
18 Eylül 2013 Çarşamba 10:04» Mukavemet Dersi
16 Eylül 2013 Pazartesi 21:26» Başarısız olunan derslere kayıt duyurusu
16 Eylül 2013 Pazartesi 19:03» MMU I-II Proje Konuları Rev 2.0
16 Eylül 2013 Pazartesi 17:19» MMU I Dersinin önşartı
16 Eylül 2013 Pazartesi 12:07» Kontenjanı Dolan Dersler
16 Eylül 2013 Pazartesi 12:05» Ders Ekleme ve Çıkarma İşlemleri
16 Eylül 2013 Pazartesi 11:43» 1.sınıfa yeni başlayan öğrenclerin ders kaydı
16 Eylül 2013 Pazartesi 11:14» Şube duyurusu
15 Eylül 2013 Pazar 12:32» Mekatronik Sistemler Dersi Duyurusu
15 Eylül 2013 Pazar 12:08» Derslere Devam
15 Eylül 2013 Pazar 12:04» MMG ve Mesleki Etik Dersi Duyurusu
13 Eylül 2013 Cuma 05:20» Mesleki Etik Dersine Kayıt
09 Eylül 2013 Pazartesi 23:52» Seçmeli Ders Kayıtları
09 Eylül 2013 Pazartesi 12:06» Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu Duyurusu
08 Eylül 2013 Pazar 23:36» Selcuk Montana DDP Weekly Course Schedule
06 Eylül 2013 Cuma 22:07» 2013-14 Güz YY Ders Programı Revizyon 0.1
06 Eylül 2013 Cuma 11:51» Teknik Seçmeli Dersler Bilgi Paketi
06 Eylül 2013 Cuma 10:17» Teknik Seçmeli Derslerin Yapılacağı Derslikler
05 Eylül 2013 Perşembe 22:03» MMU I-II Proje Konularının Dağıtımı
25 Ağustos 2013 Pazar 15:28» Oryantasyon Stajı 26.08.2013 Programı
06 Ağustos 2013 Salı 13:37» Oryantasyon Staj Programı
05 Ağustos 2013 Pazartesi 15:24» Abdullah Çakan'ı tebrik ederiz
05 Ağustos 2013 Pazartesi 15:23» Sercan Doğan'ı tebrik ederiz
16 Temmuz 2013 Salı 11:19» Oryantasyon Stajı Duyurusu
16 Temmuz 2013 Salı 11:16» 2013-2014 Akademik Takvimi Yayınlandı
08 Temmuz 2013 Pazartesi 15:32» Tez Yazma Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilere
01 Temmuz 2013 Pazartesi 11:34» Tek Ders Sınavı Duyurusu
28 Haziran 2013 Cuma 12:13» Prof.Dr. Muammer Özgören'i tebrik ederiz.
28 Haziran 2013 Cuma 11:47» Web Sayfası Yayınında Kesilme
20 Haziran 2013 Perşembe 23:03» MMU II (Bütünleme Sınavı) Jüri Programı
17 Haziran 2013 Pazartesi 21:31» Makine Lab.1 Bütünleme Duyurusu
17 Haziran 2013 Pazartesi 14:34» Mukavemet Bütünleme Duyurusu
16 Haziran 2013 Pazar 10:25» Yeni Mezunlarımıza
16 Haziran 2013 Pazar 09:34» Mezuniyet İşlemleri
14 Haziran 2013 Cuma 10:19» MMU II Projelerinin Teslimi
07 Haziran 2013 Cuma 14:35» Mezuniyet Töreni Provası
06 Haziran 2013 Perşembe 13:41» MMU II Dersinde Devamsız olan öğrencilere
04 Haziran 2013 Salı 15:52» Makina Mühendisleri aranıyor
04 Haziran 2013 Salı 15:41» Mezuniyet Töreni Duyurusu
31 Mayıs 2013 Cuma 17:27» MMU II Jüri Programı(Güncellendi)
31 Mayıs 2013 Cuma 12:04» Kötü Amaçlı Yazılım Uyarısı
31 Mayıs 2013 Cuma 10:30» Su Arıtma Cihazları Kullanımda
30 Mayıs 2013 Perşembe 10:50» Mezuniyet Töreni Duyurusu
28 Mayıs 2013 Salı 22:04» Staj başvurusunda eksiklik/hata olan öğrencilere
28 Mayıs 2013 Salı 10:02» Makina Mühendisleri Aranıyor
24 Mayıs 2013 Cuma 21:17» 2012-2013 Bahar Sınav Prog. (Güncel)
24 Mayıs 2013 Cuma 18:15» Misafir Öğrencilerimize Davet
23 Mayıs 2013 Perşembe 23:15» Staj Defteri Duyurusu
23 Mayıs 2013 Perşembe 22:16» Makina Mühendisi Aranıyor
22 Mayıs 2013 Çarşamba 22:37» Makina Laboratuvarı 1 Final Sınavı Duyurusu
21 Mayıs 2013 Salı 22:06» MMU II ProjeTeslimi
21 Mayıs 2013 Salı 22:03» IV. Sınıf Öğrencilerimize
18 Mayıs 2013 Cumartesi 12:55» Sanayi Od. Bitirme Proj. Yarışması Tarihi Uzatıldı
09 Mayıs 2013 Perşembe 14:14» Makina Mühendisi Aranıyor
09 Mayıs 2013 Perşembe 13:54» MMU II Seminer Duyurusu
09 Mayıs 2013 Perşembe 11:46» LÖSEV Standı
07 Mayıs 2013 Salı 18:15» Mazeret Sınavları Programı (Güncel)
03 Mayıs 2013 Cuma 12:14» TRIZ Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Semineri
02 Mayıs 2013 Perşembe 16:17» Mevlana Değişim Programı Başladı
02 Mayıs 2013 Perşembe 14:19» Burslu Nükleer Mühendislik Eğitimi Duyurusu
02 Mayıs 2013 Perşembe 11:53» Dr.Aziz Hakan Altun'u kutlarız
30 Nisan 2013 Salı 16:38» BİDEB Öğrenci Bilgi Sistemi Duyurusu
25 Nisan 2013 Perşembe 12:04» Staj başvuru tarihi
25 Nisan 2013 Perşembe 10:26» MMU II Vize Raporu Değerlendirme Programı
24 Nisan 2013 Çarşamba 14:57» 2012-2013 Güz YY Y.Onur ve Onur Listesi
24 Nisan 2013 Çarşamba 12:25» Makina veya Malzeme Mühendisi Aranıyor
18 Nisan 2013 Perşembe 14:29» Makina Mühendisi Aranıyor
18 Nisan 2013 Perşembe 12:03» Makina Mühendisleri aranıyor
11 Nisan 2013 Perşembe 22:10» Öğrencilerimize Sınavlarda Başarılar Dileriz
11 Nisan 2013 Perşembe 22:09» Makine Mühendisi istihdam edilecektir
11 Nisan 2013 Perşembe 14:41» Makina Mühendisi Aranıyor
08 Nisan 2013 Pazartesi 12:44» Staj Duyurusu
07 Nisan 2013 Pazar 22:13» TÜBİTAK Burs ve Destek Programları Toplantısı
06 Nisan 2013 Cumartesi 15:38» TÜBİTAK Sanayi Odaklı Bitirme Proje Yarışması
05 Nisan 2013 Cuma 15:37» Gençlik Araştırması Anketi
05 Nisan 2013 Cuma 15:12» Akkuyu NGS Elektrik (Sınav Duyurusu)
05 Nisan 2013 Cuma 08:58» Bölüm Mezuniyet Töreni İptal Duyurusu
02 Nisan 2013 Salı 13:03» MMU II Proje Vize Sınavı Duyurusu
01 Nisan 2013 Pazartesi 18:12» MMU II Semineri İptal Duyurusu
01 Nisan 2013 Pazartesi 15:18» Fakülte Mezuniyet Töreni Duyurusu
28 Mart 2013 Perşembe 21:49» Yenilenebilir Enerji Vizyonu Konferansı
25 Mart 2013 Pazartesi 10:52» Malzeme Lab. Duyurusu
22 Mart 2013 Cuma 18:38» Ürün Geliştirme Süreci Semineri
22 Mart 2013 Cuma 16:08» Oryantasyon Stajı Duyurusu
15 Mart 2013 Cuma 13:37» L.Üstü Çalışma Salonu Kullanıma Sunuldu
15 Mart 2013 Cuma 11:25» L.Öğrenci Çalışma Salonu kullanıma sunuldu.
14 Mart 2013 Perşembe 15:44» Hakan Burak Karadağ'a başarılar dileriz
13 Mart 2013 Çarşamba 23:35» Deneyim Paylaşımı Toplantısı
07 Mart 2013 Perşembe 22:47» Mazeret Kayıtları Duyurusu
07 Mart 2013 Perşembe 00:27» Volkan Eskizeybek'e başarılar dileriz.
06 Mart 2013 Çarşamba 13:28» Staj Değerlendirme Sonuçları Duyurusu
06 Mart 2013 Çarşamba 08:14» MMU II Güncellenmiş Proje Konusu Dağıtım Listesi
03 Mart 2013 Pazar 23:51» Ders Programı (Revizyon 3)
26 Şubat 2013 Salı 16:26» Öğrenci Asistanlar Toplantısı
26 Şubat 2013 Salı 08:19» Ulaş Atmaca'yı tebrik ederiz.
25 Şubat 2013 Pazartesi 21:51» MMU II Proje Dağıtım Listesi
25 Şubat 2013 Pazartesi 14:22» Onaylanan Ders Ekleme/Bırakma Talepleri
25 Şubat 2013 Pazartesi 11:52» Yard.Doç.Dr. Mehmet Bağcı'yı tebrik ederiz.
25 Şubat 2013 Pazartesi 11:49» ÖYP Araştırma Görevlileri Göreve Başladı
22 Şubat 2013 Cuma 17:46» Ders Ekleme /Bırakma talepleri
22 Şubat 2013 Cuma 16:58» Danışman Değişikliği
20 Şubat 2013 Çarşamba 22:10» MMU II Semineri Duyurusu
20 Şubat 2013 Çarşamba 21:17» Makina Laboratuvarı 1 Dersi Uygulama Planı
20 Şubat 2013 Çarşamba 16:33» Teknik Olmayan Seçmeli Ders Prog.
19 Şubat 2013 Salı 23:27» Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri
19 Şubat 2013 Salı 22:55» MMU II Proje Dağılımı Geçici Liste
14 Şubat 2013 Perşembe 23:37» Ders Programı Değişikliği (15.02.13/Revizyon 2)
14 Şubat 2013 Perşembe 13:43» MMU II Proje Dağıtımı
13 Şubat 2013 Çarşamba 11:39» Dr. Yücel Ercan'ın Kitabı
13 Şubat 2013 Çarşamba 11:26» Şehit/gazi yakını ve engelli öğrencilere burs
13 Şubat 2013 Çarşamba 10:43» Yemek Kartı Bursu duyurusu
12 Şubat 2013 Salı 22:32» Teknik Seçmeli Derslikleri
09 Şubat 2013 Cumartesi 12:18» 2012-2013 Bahar YY Ders Programı (Rev 1)
04 Şubat 2013 Pazartesi 23:57» Bahar YY Seçmeli Ders Tanıtımları
04 Şubat 2013 Pazartesi 21:51» Tek Ders Sınavı Duyurusu
28 Ocak 2013 Pazartesi 22:38» 2012-2013 Bahar YY MMU II Proje Konuları
28 Ocak 2013 Pazartesi 22:34» MMU II Projelerinin Teslimi
28 Ocak 2013 Pazartesi 21:43» MMU I Projelerinin Teslimi
28 Ocak 2013 Pazartesi 15:10» Bütünleme Programı (Güncel)
28 Ocak 2013 Pazartesi 14:40» 2012-2013 Bahar YY MMU II Proje Konuları
25 Ocak 2013 Cuma 17:41» Makina Lab 2 Önemli Duyuru
06 Ocak 2013 Pazar 12:15» Öğrencilerimize final sınavlarında başarılar dileriz.
04 Ocak 2013 Cuma 23:54» Makina Lab 2 Sınav Duyurusu
01 Aralık 2012 Cumartesi 08:51» MMO Konya Şube Aralık Etkinlikleri
30 Kasım 2012 Cuma 09:45» Derslik Değişikliği
29 Kasım 2012 Perşembe 10:46» Öğrenci Asistanlık Duyurusu
14 Kasım 2012 Çarşamba 15:04» Proje Duyurusu
08 Kasım 2012 Perşembe 22:46» Makina Mühendisliği Klübü Komite Üyeliği İlanı
07 Kasım 2012 Çarşamba 23:46» Gönüllü Stajyerlik Toplantısı
07 Kasım 2012 Çarşamba 23:34» Asistan Öğrenci Alım Duyurusu
07 Kasım 2012 Çarşamba 12:14» Part-time çalışmak isteyen öğrencilere
05 Kasım 2012 Pazartesi 00:09» Gönüllü Stajyerlik Toplantısı
04 Kasım 2012 Pazar 22:38» Makina Mühendisliği Klübü Toplantısı
21 Ekim 2012 Pazar 13:06» ATM Sahteciliği
21 Ekim 2012 Pazar 12:54» MMO Bilirkişilik Duyurusu
18 Ekim 2012 Perşembe 22:51» Vehbi Koç Vakfı Burs Duyurusu
18 Ekim 2012 Perşembe 22:51» TESYEV Bursu Duyurusu
17 Ekim 2012 Çarşamba 18:48» Mühendisler Aranıyor
17 Ekim 2012 Çarşamba 18:19» MMO Uzmanlık Kurs Duyurusu
11 Ekim 2012 Perşembe 22:47» Gönüllü Stajyerlik Duyurusu
11 Ekim 2012 Perşembe 20:44» 2012 Güz Yarıyılı Ders Programı (Güncellendi)
10 Ekim 2012 Çarşamba 23:42» Staj Duyurusu (Güncel)
07 Ekim 2012 Pazar 18:49» Teknogirişim Tanıtım Toplantısı
07 Ekim 2012 Pazar 14:24» TEKNOGİRİŞİM Başvuruları 1-31 Ekim'de
06 Ekim 2012 Cumartesi 23:10» Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Duyurusu
06 Ekim 2012 Cumartesi 22:55» Türk Eğitim Vakfı Burs Duyurusu
06 Ekim 2012 Cumartesi 22:04» Chemistry Dersi Duyurusu
30 Eylül 2012 Pazar 14:18» MMU I-II Proje Dağıtım Listesi
29 Eylül 2012 Cumartesi 21:12» Makina Mühendisleri Aranıyor
25 Eylül 2012 Salı 23:14» Uygulamalı Derslerle İlgili Duyuru
25 Eylül 2012 Salı 13:58» MMU I-II Proje ÖNEMLİ Duyuru
20 Eylül 2012 Perşembe 23:56» Mekatronik Sistemler Telafi Dersi
20 Eylül 2012 Perşembe 21:40» Danışman Ve Öğrencilerimize Duyuru
20 Eylül 2012 Perşembe 21:25» Makine Mühendisi Aranıyor
19 Eylül 2012 Çarşamba 09:06» Açılamayan Dersler
18 Eylül 2012 Salı 09:57» Ders Kaydı Onay Duyurusu
18 Eylül 2012 Salı 09:26» Selcuk-Montana DDP Weekly Schedule
17 Eylül 2012 Pazartesi 23:55» Enerji Sist. Müh. YL Duyurusu
17 Eylül 2012 Pazartesi 20:22» Teknik Seçmeli Ders Sınıfları
17 Eylül 2012 Pazartesi 11:49» Önşartlarla İlgili Duyuru
16 Eylül 2012 Pazar 23:48» Kutlama
14 Eylül 2012 Cuma 15:40» 1. Sınıf Öğrencilerimize
13 Eylül 2012 Perşembe 21:23» Seçmeli Ders Duyurusu
12 Eylül 2012 Çarşamba 21:08» Dr.Bağcı ve Dr.Karadağ Öğr.Gör. Oldu
12 Eylül 2012 Çarşamba 10:14» Ders Kayıtları ile İlgili Önemli Duyuru
12 Eylül 2012 Çarşamba 10:02» Abdullah Yöngül görevine başladı
10 Eylül 2012 Pazartesi 12:29» Danışman Değişikliği Duyurusu
10 Eylül 2012 Pazartesi 11:31» Sanayi Kuruluşlarına Duyuru
10 Eylül 2012 Pazartesi 11:10» Kayıt harçları ile ilgili duyuru
07 Eylül 2012 Cuma 22:18» Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Duyuru
02 Eylül 2012 Pazar 23:28» İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı 10 Eylül'de
02 Eylül 2012 Pazar 18:05» Staj Seminer Programı (1.Ö)
01 Eylül 2012 Cumartesi 22:56» Kutlama
24 Ağustos 2012 Cuma 11:22» Makina Mühendisleri Aranıyor
23 Ağustos 2012 Perşembe 14:23» Dr. Kevser Dinçer Y.Doç. kadrosuna atandı
22 Ağustos 2012 Çarşamba 15:51» Yeni Öğrencilerimize Duyuru
22 Ağustos 2012 Çarşamba 15:42» Dr.Volkan Eskizeybek'i kutlarız.
18 Ağustos 2012 Cumartesi 11:56» Öğretim Elemanlarına KAMAG Proje Çağrısı
16 Ağustos 2012 Perşembe 17:22» Oryantasyon Stajı Duyurusu
25 Temmuz 2012 Çarşamba 16:57» Y.Doç.Dr. Arif Ankaralı N.Erbakan Üniv.'de
25 Temmuz 2012 Çarşamba 16:51» 4 Araştırma Görevlimiz N. Erbakan Üniv.'de
25 Temmuz 2012 Çarşamba 16:49» Dr. İbrahim Güldü Emekli oldu
09 Temmuz 2012 Pazartesi 23:26» Tek Ders Sınavı Duyurusu
01 Temmuz 2012 Pazar 23:03» Prof.Dr. Ali Ünüvar'a Kutlama
26 Haziran 2012 Salı 17:57» Atölye Stajı Gruplar ve Staj Program
24 Haziran 2012 Pazar 17:03» Dr. Adnan Berber Seydişehir Müh.Fakültesinde
22 Haziran 2012 Cuma 08:09» MMU II Bütünleme Jürileri (Güncel)
19 Haziran 2012 Salı 19:25» Öğrencilerimizin Başarısı
18 Haziran 2012 Pazartesi 20:51» Tek Ders Sınavı Duyurusu
12 Haziran 2012 Salı 23:36» Makina Mühendisleri Aranıyor
12 Haziran 2012 Salı 15:00» Mezuniyet işlemleri hakkında duyuru
12 Haziran 2012 Salı 14:55» Oryantasyon Stajı Duyurusu
12 Haziran 2012 Salı 12:09» İç Kalite Tetkikçisi Sertifikaları
10 Haziran 2012 Pazar 14:08» Nazif Yardımcı Proje Yarışması Ödül Töreni
09 Haziran 2012 Cumartesi 09:05» Makine Mühendisleri Aranıyor
08 Haziran 2012 Cuma 16:14» Stajla İlgili Önemli Duyuru
07 Haziran 2012 Perşembe 16:21» MMU II - Proje Jürileri
04 Haziran 2012 Pazartesi 22:05» Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
04 Haziran 2012 Pazartesi 19:59» İngilizce Verilen Derslerle İlgili Duyuru
04 Haziran 2012 Pazartesi 00:58» Önşartlı Ders Duyurusu
03 Haziran 2012 Pazar 14:23» Yaz Stajı Yapacaklara Eğitim Duyurusu
02 Haziran 2012 Cumartesi 23:05» MMU II Form Örnekleri(Güncellendi)
01 Haziran 2012 Cuma 00:36» 2012-2013 Öğretim Planı
31 Mayıs 2012 Perşembe 23:53» MMU II Projelerinin Teslimi
31 Mayıs 2012 Perşembe 23:51» OrganizasyonStajları Değerlendirme Sonucu
29 Mayıs 2012 Salı 18:43» Staj Evrakı Eksik Olan Öğrenciler (Güncel)
24 Mayıs 2012 Perşembe 14:15» Selcuk-Montana DDP Exam Schedule
24 Mayıs 2012 Perşembe 11:13» 2012 Bahar Yarıyılı Değerlendirme Toplantıları
23 Mayıs 2012 Çarşamba 20:29» Doç.Dr. Rafet Yapıcı'yı kutlarız.
22 Mayıs 2012 Salı 17:36» Dr. Hakan Burak Karadağ'ı kutlarız.
22 Mayıs 2012 Salı 17:33» Okan Demir'e geçmiş olsun diyoruz.
22 Mayıs 2012 Salı 10:01» Mezuniyet Pilavı
18 Mayıs 2012 Cuma 10:53» 2011-2012 Bahar Final - Bütünleme Programı
17 Mayıs 2012 Perşembe 11:21» Makina Lab 1-2.Vize Sınav Duyurusu (Güncel)
09 Mayıs 2012 Çarşamba 18:19» 2011 Yılı Staj Sonuçları ve Staj Muafiyetleri
05 Mayıs 2012 Cumartesi 12:36» Mazeret Sınavları Duyurusu
30 Nisan 2012 Pazartesi 14:39» Prof.Dr. Ziya Şaka'yı tebrik ederiz.
27 Nisan 2012 Cuma 00:00» İç Tetkikçi Eğitimi Duyurusu
24 Nisan 2012 Salı 10:21» MMU I Dersi Seminer Programı
24 Nisan 2012 Salı 09:26» Lisansüstü Seminer Programı
20 Nisan 2012 Cuma 10:20» Prof.Dr. Ali Ünüvar'a başsağlığı dileriz
12 Nisan 2012 Perşembe 10:10» Makina Lab. 1 Vize Raporu Duyurusu
12 Nisan 2012 Perşembe 00:03» MMO Konya Şube Nisan Eğitim Programı
10 Nisan 2012 Salı 23:46» Seçmeli Ders Sınavı Çakışan Öğrenciler
10 Nisan 2012 Salı 23:39» Selçuk-Montana Midterm Schedule
08 Nisan 2012 Pazar 23:40» Makina Laboratuvarı 1 Duyurusu
08 Nisan 2012 Pazar 13:04» 2012 Bahar YY Ara Sınav Programı
05 Nisan 2012 Perşembe 10:43» Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilere
05 Nisan 2012 Perşembe 10:36» 1. Sınıf Öğr.Oryantasyon Stajı Duyurusu
03 Nisan 2012 Salı 22:02» Ücretsiz Solidworks Draftsight Yazılımı Yükleme
30 Mart 2012 Cuma 23:41» Dr. Murat Dilmeç'i kutlarız
27 Mart 2012 Salı 17:14» Diploma Töreni
26 Mart 2012 Pazartesi 10:23» Seminer İptal Duyurusu
18 Mart 2012 Pazar 10:00» Staj Yeri Hakkında
16 Mart 2012 Cuma 20:20» Ücretsiz AUTOCAD İndirme
10 Mart 2012 Cumartesi 00:44» Sanayide Üretim/Organizasyon Stajı
10 Mart 2012 Cumartesi 00:41» 1. Sınıf Öğr. Bölümde MM Oryantasyon Stajı
09 Mart 2012 Cuma 13:10» Yıldızlı Projeler Yarışması Duyurusu
06 Mart 2012 Salı 15:04» Tek Ders Sınavı Duyurusu
06 Mart 2012 Salı 13:34» TEKNOGİRİŞİM Programı duyurusu
25 Şubat 2012 Cumartesi 02:48» MMU II Seminer Duyurusu (Güncel)
25 Şubat 2012 Cumartesi 02:00» Lisansüstü Öğrencilere Seminer Duyurusu
24 Şubat 2012 Cuma 23:17» Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanları
24 Şubat 2012 Cuma 23:01» Yandal ve Çift Anadal Duyuruları
24 Şubat 2012 Cuma 17:54» MicroStation 3 D Altyapı Tasarımı CAD yazılımı
24 Şubat 2012 Cuma 17:39» Alt sınıflardan başarısız olunan derslerin alınması
24 Şubat 2012 Cuma 17:34» Türk Dış Ticaret Vakfı Özgün Fikir Yarışması
21 Şubat 2012 Salı 12:50» Fulbright Bursları ve ABD’de Eğitim Konferansı
21 Şubat 2012 Salı 12:22» 2012 Bahar YY Ders Programı (Güncel)
20 Şubat 2012 Pazartesi 17:26» MMU II Proje Dağılımı (Güncel)
20 Şubat 2012 Pazartesi 13:42» MMU II Becayiş Sonuçları
19 Şubat 2012 Pazar 12:26» TÜBİTAK 2209C Yurtdışı Proje Yar. Bursu
19 Şubat 2012 Pazar 12:15» TÜBİTAK 2209A Lisans Proje Bursu
19 Şubat 2012 Pazar 12:14» TÜBİTAK Alternatif Enerjili Oto. Yarış Başvurusu
16 Şubat 2012 Perşembe 12:34» Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması
15 Şubat 2012 Çarşamba 12:03» Öğrencilerimize MMU II Projesi Duyurusu
15 Şubat 2012 Çarşamba 12:02» Öğrencilerimize Seçmeli Ders Duyurusu
13 Şubat 2012 Pazartesi 20:07» MMU I/II duyurusu-Önemli
11 Şubat 2012 Cumartesi 14:18» Bölüm Başkanından Bahar Yarıyılı Mesajı
11 Şubat 2012 Cumartesi 12:18» Kayıt Onayı Yaptıracak Öğrencilere
08 Şubat 2012 Çarşamba 23:12» MMU II Büttünleme Jürileri
08 Şubat 2012 Çarşamba 16:41» BÖLÜMÜMÜZE 4 ÖYP KONTENJANI
07 Şubat 2012 Salı 12:34» Makine Müh Uygulaması – II Duyuru
04 Şubat 2012 Cumartesi 00:59» Tasarım Mühendisi Aranıyor
18 Ocak 2012 Çarşamba 20:12» MMU II Proje Konuları
13 Ocak 2012 Cuma 02:39» Makine Mühendisliği Uygulaması-II Duyurusu
11 Ocak 2012 Çarşamba 02:37» Proje Teslim Duyurusu
10 Ocak 2012 Salı 18:42» ASELSAN'da Staj
31 Aralık 2011 Cumartesi 23:07» Sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yıl dileriz.
31 Aralık 2011 Cumartesi 01:13» Final ve Bütünleme Sınav Programı
31 Aralık 2011 Cumartesi 01:12» Selcuk-Montana Final & Make Up Exam Program
27 Aralık 2011 Salı 01:03» MMU I Dersi ECTS Formu
23 Aralık 2011 Cuma 02:41» Seçmeli I-II Dersleri İçin Duyuru
23 Aralık 2011 Cuma 02:37» MMU I Projeleri Duyurusu
22 Aralık 2011 Perşembe 10:44» Proje Yazım Klavuzu Yayınlandı
21 Aralık 2011 Çarşamba 18:02» Mazeret Sınavları Duyurusu
21 Aralık 2011 Çarşamba 03:22» MATLAB ile Teknik Hesaplamalar Semineri
20 Aralık 2011 Salı 18:29» Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması
24 Kasım 2011 Perşembe 23:29» 2011-2012 Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı
18 Ekim 2011 Salı 10:51» Şehrimi Tanıyorum Projesi
17 Ekim 2011 Pazartesi 19:10» Makina Lab 2 Hakkında Duyuru
12 Ekim 2011 Çarşamba 11:03» MTU Onsite Enerji Türkiye Turu
11 Ekim 2011 Salı 14:55» Çift Anadal Yandal Hakkı Kazananlar
10 Ekim 2011 Pazartesi 12:59» Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
05 Ekim 2011 Çarşamba 22:17» Geçici veya kalıcı engeli olan öğrencilerimize
03 Ekim 2011 Pazartesi 21:45» MMU I-MMU II Proje Dağıtım Listesi-Yeni
03 Ekim 2011 Pazartesi 21:40» Selcuk-Montana DDP Weekly Program
01 Ekim 2011 Cumartesi 10:57» Ders Programında Son Revizyon
05 Eylül 2011 Pazartesi 12:01» ISK-SODEX 2012 YARIŞMASI
27 Ağustos 2011 Cumartesi 17:05» Sanayide Staj yapan öğrencilerimize
27 Ağustos 2011 Cumartesi 12:04» Selçuk Montana UOLP'e yeni kayıt yaptıranlar
26 Ağustos 2011 Cuma 14:24» Selçuk -Montana UOLP Akademik Takvimi
26 Ağustos 2011 Cuma 09:43» Makina Mühendisliği Atölye Uygulaması Duyurusu
23 Ağustos 2011 Salı 14:29» 2011 LYS ile bölümümüze yerleştirilen öğrencilere
19 Ağustos 2011 Cuma 22:49» ÖYP Lisansüstü Öğrenci Alımı
11 Ağustos 2011 Perşembe 14:43» Makina ve Endüstri Mühendisleri Aranıyor
11 Ağustos 2011 Perşembe 10:22» Makina Mühendisi Aranıyor
10 Ağustos 2011 Çarşamba 15:44» Dr. Dileknur Özen'i kutlarız
31 Temmuz 2011 Pazar 11:46» Yüksek Lisans Doktora İlanı
16 Temmuz 2011 Cumartesi 21:21» Araştırma Görevlisi alınacak
11 Temmuz 2011 Pazartesi 22:15» Dr. Ümit Önen'i kutlarız.
05 Temmuz 2011 Salı 15:54» 2. Öğretim eğitim dili %30 İngilizce oldu
05 Temmuz 2011 Salı 15:29» Eski web sayfamıza erişim
03 Temmuz 2011 Pazar 21:15» Araş.Gör. Hakan Burak Karadağ'ı kutlarız.
28 Haziran 2011 Salı 15:50» Doç.Dr. Ömer Sinan Şahin'i kutlarız
27 Haziran 2011 Pazartesi 23:07» Yeni Mezunlarımıza Veda
27 Haziran 2011 Pazartesi 23:06» Doç.Dr. Hüseyin İmrek'i kutlarız.
Paylaş
Aday Öğrenci
Bölümümüzü seçmeyi düşünen aday öğrencilere bilgiler.» Neden Selçuk Makina?» Bölüm Başkanından» Makina Mühendisliği» Konya» S.Ü. Tanıtım
Öğrenci Aileleri
Mevcut ve aday öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik bilgiler.» Öğrenci Ailelerine» Konya İle İlgili Bilgiler
Mezunlar
Mezunlarımıza yönelik bilgiler.» Mezunlarımıza» Mezun Bilgi Formu
Değişim Öğrencileri
Değişim öğrencilerine yönelik bilgiler.» Genel
Üretim/Hizmet Kur.
Üretim ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarına yönelik bilgiler.» Kamu/özel sektör kuruluşlarına sunulan hizmetler
Araştırma
Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları ve projelerle ile ilgili bilgiler.» Bilimsel Araştırma Projeleri» SAN-TEZ Projeleri» Sanayi İşbirliği Projeleri» TEKNOGİRİŞİM Projeleri» Öğrenci Projeleri